pasek loga

Zaplanuj z nami swoją zawodową przyszłość - znajdź pracę!

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr projektu: POWR.03.01.00-00-B018/17

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu: od 2017-10-01 do 2019-07-31

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 186 853,52 zł